degeneració macular

Què és la màcula?

La màcula és la estructura de l'ull responsable de la visió central i la que ens permet veure els seus detalls més precisos. Forma part de la retina. Aquesta visió és necessària per a conduïr, reconéixer la cara de les persones i per a veure d'aprop.

Què és la degeneració macular?

És la causa de la pérdua de visió més frecuent a partir dels 60 anys, en el món occidenta. A mida que avança d'edat, per una série de factors relacionats amb la nutrició, la circulació sanguínea i d'altres, la màcula es pot deteriorar progresivament. Existeixen altres formes de degeneració macualr que poden afectar a persones joves o de mitjana edat, especialment si són miops.

Quins són els seus símptomes?

Els més característics són:

  • Visió borrosa
  • Dificultat progresiva per a leer
  • Distorsió en el tamany i la forma de las imatges
  • Les línies rectes apareixen ondulades
  • Aparició de taques en el centre del camp visual, sobre tot visibles al llegir un text de letra petita

A llarg plaç, la degeneració macular no només afecta a la visió central si no que conduéix a la ceguesa total. A partir dels 50 anys se la coneix com a degeneració macular associada a la edat (DMAE).

Quin és el tractament de la DMAE?

Hem incorporat un tractament nou, con un dels centres de referéncia, la Teràpia Fotodinàmica, que combina la acció de un làser amb la de un medicament que s'injecta per via venosa. S'ha demostrat que en alguns casos seleccionats és possible de frenar l'avanç de la enfermetat. Per aixó, s'ha d'insistir que quan una persona obserba línies ondulades allí on són rectes, ha d'acudir a un centre de referéncia. Els ulls són per a tota la vida, val la pena buscar la seguretat d'un centre experimentat.