Avís Legal

Està establert per llei que la compra d'articles per comerç electrònic ofereix al comprador les mateixes garanties que han d'aplicar-se a la compra off-line, per la qual cosa la compra d'articles a la xarxa està subjecta a aquests mateixos drets i obligacions. 

La llei 23/2003, de 10 de juliol de Garanties de la Venda de Béns de Consum, estableix que qualsevol article nou té una garantia d'almenys dos anys des de la data de la seva adquisició.

Aquesta garantia es limita en qualsevol cas a defectes de fabricació, i mai podrà aplicar-se si la deterioració de l'article és conseqüència del seu ús o negligència per part de l'usuari final.

En cas que l'usuari sofreixi una incidència en la compra per Internet, ja sigui per que no li arribi el producte comprat o perquè el preu no és l'acordat, i sempre que es tracti de compres realitzades en comerços de països de la Unió Europea, la llei garanteix els seus drets.

Segons la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (*LSSI), en vigor des de juliol de 2002, que al seu torn segueix la Directiva Europea 2000/31/CE de Comerç Electrònic, el comprador sempre té dret a un rebut realitzat contra l'import i la conformitat explícita de la seva compra.

Encara que aquesta llei només afecta a comerços espanyols, en molts països de la Unió Europea s'apliquen normatives similars.

Aquest rebut se li enviarà per correu electrònic i ha de permetre la seva impressió en paper. A més, el càrrec en el compte de l'usuari només es podrà realitzar en el moment en què aquest obtingui el rebut i no abans. Han de constar totes les dades de l'empresa, així com els costos de l'operació i els serveis pels quals s'ha pagat. Així s'aconsegueix la prova legal, amb caràcter contractual, amb la qual defensar-se en un plet.

En el cas que en el procés de compra tinguessin lloc inconvenients que arribin a implicar que aquesta no resulti satisfactòria, li preguem el comuniqui mitjançant formulari de contacte o contactant per telèfon al número 934110421, per així poder millorar el servei que se li estigui oferint.

R.M. de Barcelona

Tomo 20.630 Folio 130 Hoja B-10.545 Inscripción 1ª