catarates

Com sabem si tenim cataractes?

Són símptomes d'estar desenvolupant una pèrdua en la netedad de la visió, en la intensitat dels colors, notar molèsties per la llum o obserbar que tenim visió parcialment doble en un ull.

Què és una cataracta?

La cataracta es forma quan el cristalí, lent natural interior del ull que ens permet d'enfocar objectes pròxims, perd la seva transparència. Les imatges pasem a veure-les com si fós a través una boira que es va fent més densa a mida que la cataracta creix.

Quin és el tractament?

La única forma de eliminar la cataracta el mitjançant cirugia. La cataracta va restant visió progresivament, d'aquesta manera, quan el pacient ho desitgi, podrà operarse seguint els procediments de màxima seguretat per a cada cas.

Com és la operació?

Avui en dia hi ha dos técniques principals efectives per a retornar una visió excel·lent. La extracció del cristal·lí per una petita incisió evita la necessitat de sutura, per punts, i gràcies a aixó no indueix a l'astigmatisme. La cataracta es fragmenta per ultrasons i s'aspira. En el seu lloc s'implanta una lent intraocular plegable (LIO). Aquesta se sol realitzar amb anestésia local. La técnica de incisió amplia significa la extracció del nucli de la cataracta, i la implantació de la LIO. És un procés més llarg ja que requereix sutura.

Es necessiten ulleres després de la operació?

Les lents intraoculars són semblants a les populars lents de contacte, pero dissenyades especialment per a ser introduïdes a dins de l'ull. Aquesta LIO té la poténcia adecuada en cada cas. Aquestes permeten una visió sense ulleres de lluny i a distàncies intermitges, pero es necessària una petita correcció per a poder llegir. Els ulls són per a tota la vida, val la pena buscar la seguretat d'un centre experimentat.